MGM sa zúčastnilo veľtrhu EXPO REAL 2018, Mníchov


MGM sa tento rok zúčastnilo najväčšieho  európskeho veľtrhu nehnuteľností EXPO REAL 2018 v Mníchove, kde sme získali nové informácie, videli nové trendy, diskutovali o aktuálnych problémoch a rizikách, získali nové kontakty.  Aj vďaka tomu môže náš tím MGM napredovať a prinášať novinky z oblastí nehnuteľností.

EXPO REAL je najväčší európsky veľtrh v oblasti nehnuteľností a investícií. Predstavuje celý dodávateľský reťazec medzinárodného sektora nehnuteľností - všetky dôležité odvetvia, od koncepcie a dizajnu cez investície a financovanie, realizáciu a marketing až po prevádzku a využitie.

EXPO REAL sa koná raz za rok na výstavisku v Mníchove. Ako najväčší veľtrh B2B pre odvetvie v Európe je veľtrh podnikovo orientovaným sieťovaním pre medziodvetvové a nadnárodné projekty, investície a financovanie. Vystavovatelia a návštevníci zahŕňajú projektových manažérov, investorov a finančníkov, konzultantov a agentov, architektov a projektantov, manažérov firiem v oblasti nehnuteľností a tiež hospodárske regióny  a mestá, ktoré odrážajú celý hodnotový reťazec realitného priemyslu. Svojím orientačným programom konferencií, ktorý sa skladá zo sympózií, konferencií a okrúhlych stolov, veľtrh pôsobí ako komunikačná a informačná platforma priemyslu. Medzinárodne uznávaní rečníci informujú o najnovších trendoch, inováciách a budúcich vyhliadkach trhov s nehnuteľnosťami, investíciami a financiami. EXPO REAL preto poskytuje podrobné informácie o aktuálnych trendoch a problémoch v oblasti nehnuteľností, a preto je ideálnou platformou pre spoluprácu s odborníkmi a nadviazanie nových kontaktov.

Tento rok padol aj rekord v počte vystavených medzinárodných firiem, miest a regiónov a to na 2095. Celkový počet účastníkov až zo 72 krajín bol 44 536. Hlavnými témami tohtoročného podujatia boli riziká, dostupné bývanie a digitálna revolúcia.

Veríme, že o rok sa zúčastníme ďalšieho ročníka a pre každého, kto sa zaujíma o nehnuteľnosti je to príležitosť vidieť na jednom mieste celosvetové trendy v oblastí nehnuteľnosti a možnosť posunúť svoje podnikanie ďalej.