Kto sú HOLÍ vlastníci?


Čo je to holé vlastníctvo nehnuteľnosti? Ako má vlastník postupovať v prípade, že na jeho pozemku sú cudzie stavby alebo ho užíva iná osoba? Môže vlastník zabrániť vstupu na takýto pozemok? Aký je rozdiel medzi holým, duplicitným a nevysporiadaným vlastníctvom?

V rozhovore s JUDr. Karolom Spišákom sa dozviete množstvo užitočných informácií o vlastníckych nezrovnalostiach a návody ako v takýchto prípadoch postupovať. Moderuje Mário Glos, člen predsedníctva NARKS.

Tento diel vznikol v spolupráci so Štátnym fondom rozvoja bývania. Viac informácií o možnostiach podpory bývania a projektov sa dozviete aj na https://www.sfrb.sk/

link na podcast:

https://www.youtube.com/watch?v=aLrUi9D4Rhw&t=254s