Kniha Realitná príručka

V roku 2012 sme vydali z potreby pomôcť širokej  verejnosti vlastnú knihu REALITNÁ PRÍRUČKA, kde opisujeme svoju 

prax a radíme čitateľom ako sa pohybovať v realitnom biznise.

Tematicky je kniha zameraná na problematiku nehnuteľností, fungovanie realitného trhu, proces kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľnosti, práva a povinnosti vyplývajúce z vlastníctva nehnuteľností a to všetko vo veľmi netradičnej a pútavo spracovanej forme, jedinej svojho druhu na Slovensku.

Recenzie a kritiky

  • „Táto knižka je „krokom cez priepasť“, ku ktorému sa autori odvážili, aby posunuli osvetu a informácie k laickej verejnosti. Práve dostatok informácií by mal klientov varovať, aby sa nehrali na Pata a Mata a zverili obchod svojho života profíkom. Historky zo života realitnej kancelárie nech sú pre každého varovaním, akí vlci naňho na trhu číhajú.“ Peter Kremský, bývalý šéfredaktor TREND reality.sk
  • „Realitná príručka je písaná veľmi prehľadne, čitateľ sa vďaka nej veľmi ľahko pripraví na predaj alebo kúpu nehnuteľnosti a pri situáciách, ktoré ho pri týchto aktivitách čakajú, ho po prečítaní nič neprekvapí. Množstvo príkladov z praxe uvedených v príručke umožňuje názorne si predstaviť reálne príklady situácií a problémov spolu s ich vzorovými riešeniami. Cennou devízou Realitnej príručky sú vlastné skúsenosti autorov, s ktorými sa ako dlhoroční realitní makléri a odborníci v oblasti realít stretli a ktoré ponúkajú všetkým záujemcom – čitateľom predkladanej príručky.“ Ing. Dana Mažgútová, PhD., riaditeľka odboru školstva a športu Žilinského samosprávneho kraja
  • „Kniha je plná faktov a v celku detailne pomenúva jednotlivé aspekty realitného trhu. Ide o chvályhodný počin kolektívu autorov, ktorí chcú prispieť k štandardizovaniu procesov. Autori cielia na edukáciu klientov, čo je najťažšia úloha profesionálov. Nielen pre klientov je však táto kniha prínosná. Dal by som ju do pozornosti aj maklérom, ktorí pôsobia alebo chcú pôsobiť na slovenskom realitnom trhu. Publikácia je takmer akademickým zhrnutím súčasného stavu, chýba jej snáď len viac príbehov zo života, ktorých majú autori určite dostatok, čo je vidieť v kapitole šokujúca realita v realitách.“ Martin Lazík, generálny sekretár Národnej asociácie realitných kancelárií Slovenska
  • „Je to kniha, ktorá na trhu veľmi chýbala. Záujemcom o kúpu nehnuteľnosti pomôže zorientovať sa v spleti právnych problémov s tým súvisiacich. Vďaka nej sa môžu vyhnúť chybám a získajú čas, ktorý môžu využiť na príjemnejšie činnosti. Knihu odporúčam všetkým, ktorí namiesto pracného vyhľadávania informácií na internete chcú svoj drahocenný čas venovať užitočnejším a príjemnejším činnostiam.“ Michal Filek, šéfredaktor Žilinský Večerník
  • „Som rád, že sa táto knižka dostala aj k nám. Na spoločnej ceste práce s nehnuteľnosťami je dôležité ovládať problematiku a byť v dnešnej dobe dobrý obchodník. Vynaložená práca autorov priniesla zdravú informáciu k ich klientom, je ukážkovou štartovacou literatúrou pre všetkých realitných maklérov a obsahuje cenné informácie v zrozumiteľnej forme pre všetkých ,ktorým téma nehnuteľností bola do dnes neznáma.“ Šoška Peter ml., regionálny riaditeľ Kooperativa a.s. VIG"

Rozhovor o knihe s autorom a editorom Mgr. Máriom Glosom (foto z krstu knihy, samostatná príloha)

Rozhovor s Máriom Glosom o novej knihe REALITNÁ PRÍRUČKA

 

Prinášame vám exkluzívny rozhovor s Máriom Glosom o novej knihe REALITNÁ PRÍRUČKA s tematikou týkajúcou sa realitného trhu a zákulisia realitného biznisu.

 

Čo vás viedlo k vydaniu tejto knižky ?

Realitné centrum MGM je na slovenskom trhu dlhodobo, už 15 rokov. Práve k tomuto výročiu sme naplánovali vydanie našej novej knihy, ale hlavným dôvodom je tzv. "spoločenská zodpovednosť" . Aj v tomto biznise funguje veľa firiem a realitných kancelárií, ktoré len vycucávajú okolie, v ktorom fungujú. Hľadia len na svoje záujmy a svoj prospech a maximalizáciu zisku. To, ale nie je problém týkajúci sa len realitných kancelárií, ale prevláda vo všetkých sférach podnikania. Mentalita slovenských firiem a slovenských podnikateľov je jednoducho taká, nazval by som to nevyzretá, nie je to tak dávno od pádu komunistického režimu, neuvedomujú si svoju časť zodpovednosti a sú krátkozrakí, za všetkým hľadajú zisk.

No a potom sú spoločnosti, ako je tá naša, že s maximálnou zodpovednosťou pristupujeme k širokej verejnosti a okoliu, v ktorom pôsobíme. Snažíme sa pomáhať a  šíriť osvetu a  zvyšovať povedomie- "realitnú gramotnosť". Z tohto dôvodu organizujeme napríklad už projekt REALITNÝ VODIČÁK, ktorého sa ročne zúčastňuje 1.000 študentov priemerne z 24 škôl zo žilinského kraja. Uvedomujeme si, že pokiaľ ľudom dáme pravdivé informácie, zoznámime ich s realitným trhom, tak do  podstatnej miery ovplyvníme ich pohľad aj na nás. Pochopia, že naša  práca má zmysel a je potrebná. Častokrát, kvôli svojej nevedomosti si neuvedomujú všetky nástrahy a riziko aké podstupujú a tým pádom ani následky, ktoré môžu nastať. Tomu sa snažíme predísť práve takýmito aktivitami, ako sú semináre, publikovanie odborných článkov a teraz aj vydanie knihy o nehnuteľnostiach. Investujeme svoj čas a svoju energiu len z presvedčenia, ktoré vychádza z filozofie MGM. Neočakávame z toho žiaden príjem. Pomáhame, lebo pomáhať chceme. Chceme tu po sebe zanechať odkaz, nejakú stopu aj pre ďalšie generácie.

Ako dlho ste ju pripravovali?

Ako som už spomenul, realitám sa venujeme od roku 1997. Posledných 5 rokov sa aktívne venujeme publikovaniu rôznych odborných článkov a našich názorov. Vydanie tejto knihy, ktorá určite nebude posledná, je len logickým vyústením našej doterajšej publikačnej činnosti. Zostavavovali sme ju asi tri mesiace.

Ak tomu správne rozumiem, tak kniha  obsahuje aj niečo z toho, čo bolo uverejnené  napr. v našich novinách?

Áno. Takže pri jej čítaní to nemusí byť deja vu. Kniha je vyskladaná z našich rôznych príspevkov v rôznych médiách a samozrejme prispôsobená súčasnej dobe a odráža dianie na súčasnom realitnom trhu. 

Načrtnite nám jej obsah. O čom píšete?

Na jej napísaní sa podieľal kolektív autorov - realitných maklérov MGM. Každý z nich sa venuje v knihe niečomu inému, svojej konkrétnej téme. To isté platí aj pre pozvaných hostí, ktorí prispeli do našej knižky. Napríklad, riaditeľ hypotekárneho centra píše o hypotékach, exekútor o tom ako postupovať pri exekúcii, atď.

A ten obsah?

Moc to nechcem prezrádzať. Pre každého kto, uvažuje nad kúpou, predajom, či prenájmom nehnuteľnosti má význam. Opisujeme v nej, napríklad základné pojmy, postup pri predaji, vysvetľujeme, aké náležitosti má mať kúpna zmluva a napr. aké práva má nájomca. Taktiež ponúkame spôsob výpočtu dane a vysvetľujeme, aké povinnosti sú spojené s vlastníctvom nehnuteľností. Práve v tomto je tá kniha jedinečná. Veľmi jednoducho a stručne prechádza všetkými najpotrebnejšími témami v oblasti nehnuteľností, ktoré by mal bežný človek vedieť, resp. aby vedel, kde ich rýchlo nájde.

Mal som možnosť prečítať si knižku ešte pred jej vydaním, ako jej recenzent a zaujala ma pikantnosť jednej kapitoly...

Viem na čo narážate. Uvedomil som si, že pokiaľ nechceme napísať brak, tak nemôžeme prehliadať situáciu, aká v realitnom biznise prevláda. Konkrétne sa jedná o kapitolu REALITNÝ BIZNIS, kde som sa snažil pravdivo opísať nefalšovanú realitu v realitách. Uvedomujem si, že je to kritika do vlastných radov.

Nemyslíte si, že keď si čitatelia prečítajú túto kapitolu, že to môže realitným kanceláriám skôr uškodiť?

Nie, nemyslím.  Určite nie nám, inak by sme o tom nepísali. Serióznym realitným kanceláriám oveľa viac škodí to, že si ju v dnešnej dobe kľudne môže otvoriť hocikto- od bývalého sbskára, až po kaderníčku. Tým sa nikoho nechcem dotknúť, ani znevažovať ich prácu. Skôr naopak, som zato aby sbskár robil, napr. ochranku a kaderníčka strihala v kaderníctve. Ani ja si neviem predstaviť, že by som prišiel do kaderníctva a niekoho tam začal strihať. Vy by ste sa dali u  mňa ostrihať? Dali, pokiaľ by ste nevedeli o mne, že to neviem. A toto je ten problém. Klient častokrát nemá možnosť vedieť a nepredpokladá, že nehnuteľnosť mu predáva niekto, kto tomu absolútne nerozumie, nemá právne povedomie a v podstate netuší, čo robí. A to je problém profesionálnych služieb. Ja vás zle ostrihám. Prídete ku mne znova? Nie, v lepšom prípade pôjdete do iného kaderníctva. V horšom- a to sa stáva v realitách, si poviete, že lepšie to zvládnete sami. Čím sa vy vystavíte riziku a dostávame sa opäť na začiatok nášho rozhovoru k dôvodu, prečo vydávame túto knihu.

A čo realitné bájky, ktoré v knihe opisujete, sú pravdivé?

100 % pravdivé a navyše aktuálne, práve v tejto dobe. Teším sa na reakcie práve tých, ktorých v týcto bájkach opisujem. Škoda len, že nebudem vidieť ich výraz tváre bezprostredne potom, ako si to prečítajú. V ďalšej knihe uverejníme aj konkrétne mená s dôkazmi, ktoré postupne zhromažďujeme, aby sa každý dozvedel, čo za ludia žijú v ich okolí.

Koľko bude knižka stáť a kde sa dá kúpiť? 

Cena knihy odráža náš cieľ- pomáhať širokej verejnosti a nepokryje ani náklady na jej výrobu.  Čiže je len symbolická a zakúpite ju v realitnom centre MGM v Žiline, na Nám. A. Hlinku 1 na II. posch. Alebo v internetovom kníhkupectve martinus.sk

Pre koho je určená ?

Myslím, že nebudem klamať, keď poviem, že pre každého. Každý z nás sa buď už stretol, alebo stretne s riešením dosť zásadnej otázky - otázky svojho vlastného bývania, resp. ideálneho domova. Je určená aj pre tých, čo sa chystajú predávať, pre tých ktorí chcú prenajímať, pre tých ktorí majú exekúciu, ale aj pre tých ktorí nejakú nehnuteľnosť už vlastnia a musia platiť dane.

Čo by ste ešte chceli na záver povedať ?

V každom prípade by som sa chcel poďakovať celému kolektívu autorov, ktorí na úkor svojho voľného času pomohli pri písaní a vydaní tejto knižky. Taktiež našim rodinám, za trpezlivosť a podporu. Veľká vďaka patrí aj spoločnostiam, ktoré finančne podporili jej vydanie a samozrejme Žilinskému Večerníku, hlavnému partnerovi celého tohto projektu, bez ktorého by táto myšlienka nikdy nezazrela svetlo sveta.