Vízia


Našou víziou je zlepšovať kvalitu života mnohým ľuďom formou poskytovania špičkových realitných a s tým  súvisiacich služieb pri kúpe, predaji a prenájme nehnuteľností. 


 • Chceme určovať trendy a vytvárať budúcnosť realitného biznisu.
 • Postupom času realitná skupina MGM a jej ľudia budú považovaní za najlepšieho realitného  poradcu a sprostredkovateľa a to v očiach jej klientov, partnerov i širokej verejnosti.
 • Taktiež je našou víziou odovzdávať svoje dlhoročné   skúsenosti a know- how  prostredníctvom franchisingu MGM   našim partnerom ako aj vzdelávať odbornú verejnosť.
 • Plánujeme zostať  aj v budúcnosti lídrom  v oblasti realitného vzdelávania  širokej verejnosti a študentov, ktorých budeme aj naďalej nepretržite podporovať.
 • MGM vidíme  ako najlepšie „miesto pre život“ pre  spokojných realitných  maklérov, špecialistov, partnerov a všetkých zamestnancov.


   

Naša filozofia

 


Najlepší spôsob predvídania budúcnosti je jej tvorenie. Filozofiou MGM je vytváranie budúcnosti realitného biznisu. V tomto smere ju najlepšiu vystihuje  posolstvo, ktoré v sebe nesie výrok Wayna Gretzkeho – jedného z najlepších hokejistov všetkých čias. 


„Korčuľujem tam, kde puk bude, nie tam kde je“


Wayn Gretzky odpovedal na otázku novinárov, ako to robí, že je najlepším hokejistom NHL.   MGM sa rovnako snaží byť niekoľko krokov vpred, inovovať, určovať nové trendy  a do maximálnej možnej miery sa líšiť od svojej konkurencie.  

Okrem toho sa my v MGM snažíme dať klientom vždy niečo viac, urobiť niečo nad rámec našich povinností alebo klienta dodatočne odmeniť. Riadime sa Baťovým heslom „Náš zákazník, náš pán“ a ten u nás vždy bol a vždy aj bude na prvom mieste. Náš úspech meriame na základe množstva našich spokojných zákazníkov.

Nie sme len „obyčajný“ sprostredkovateľ. Chceme sa sebou zanechať  trvalý odkaz , zlepšiť realitné prostredie a posunúť úroveň realitného  biznisu ešte vyššie. 

Kultúra


Ponúkame nehnuteľnosti, v ktorých si sami vieme predstaviť vlastnú existenciu, bývanie alebo podnikanie. 


 • Ponúkame nehnuteľnosti s ktorými sa stotožňujeme a veríme, že môžu našim klientom priniesť pridanú hodnotu.
 • Vážime si každého človeka, bez rozdielu na jeho pôvod, povolanie, vierovyznanie alebo farbu pleti. Každý klient je pre nás osobnosť.  Preto ku každému pristupujeme individuálne  rešpektujúc jeho  potreby a požiadavky. Ponúkame riešenia šité „na mieru“.
 • Za dobrý obchod považujeme len taký, keď sú naši klienti spokojní.  WIN- WIN je jeden z mnohých princípov našej firemnej  kultúry. Medzi ďalšie patrí napríklad diskrétnosť, zodpovednosť, profesionalita, dochvíľnosť a mnohé ďalšie. Nikdy sa neuspokojíme len s čiastočným výsledkom, nie sme povrchný- ideme do hĺbky  a skúmame detaily. 
 • Vysoko si vážime dôveru našich klientov, ktorú sa snažíme nepretržite budovať prostredníctvom špičkových služieb, maximálnej transparentnosti, kvalitného a profesionálneho tímu odborníkov, seriózneho a priameho jednania.
 • Rovnako si vážime sami seba. Celý kolektív MGM považujeme za svoju vlastnú rodinu.  Navzájom sa rešpektujeme, pomáhame si a podporujeme sa. Každý z nás dodržiava etický kódex MGM.   Hráme fair-play, zdieľame informácie a vzájomne spolupracujeme. Pri výbere našich nových ľudí dbáme najmä na ich osobnostné predpoklady, charakteristické črty a  morálnu bezúhonnosť.
 • Jednou z podstatných zložiek našej kultúry je vzdelávací systém MGM  REAL ESTATE ACADEMY ©.  Dbáme na to, aby boli všetci  naši ľudia v MGM vzdelaní profesionáli s ľudským prístupom a pokorou. Budujeme v nich ambície, sebareflexiu  a zodpovednosť. Učíme ich stanovovať a dosahovať ambiciózne ale reálne ciele. O kvalite nášho edukačného systému  MGM  REAL ESTATE ACADEMY © svedčí fakt, že časť z neho sme poskytli ako koncepciu vzdelávania pre Národnú  asociáciu realitných kancelárií Slovenska- NARKS a Mgr. Mário Glos je jedným z jej ich interných školiteľov. V tomto duchu vzdelávame aj odbornú verejnosť a to formou  publikačnej činnosti alebo školení a workshopov.  Cieľom tejto aktivity  je globálne  zvýšenie  profesionalizácie realitného biznisu, o čo sa snažíme už dlhé roky.
 • Neodmysliteľnou súčasťou našej kultúry je  spoločenská zodpovednosť.  Recipročne za získanú dôveru, ktorá sa nám dostáva od našich  klientov od roku 1997,   sme vytvorili viacero edukačných projektov, ako napr. RealitnyVodicak.sk (ročne preškolíme viac ako  1.000 študentov na základné realitné témy), vydali knihu REALITNÁ PRÍRUČKA, prednášame na univerzitách, pomáhame aj sponzorsky, šetríme životné prostredie  a recyklujeme. 

   

Poslanie


Samotný realitný biznis je pre nás poslaním. Nie prácou alebo povolaním.


 • Našimi skúsenosťami v oblasti sprostredkovania  nehnuteľností  plníme sny našim klientom o bývaní ako i v podnikaní.  Šetríme im čas, energiu a financie prostredníctvom našich služieb s vysokou pridanou hodnotou a garanciami.
 • Odbornú verejnosť vzdelávame a podporujeme formou publikačnej činnostiškolení. Našim cieľom je globálne zvýšenie a rozvíjanie profesionalizácie realitného biznisu.
 • Pre edukáciu širokej verejnosti a študentov sme vytvorili  projekt RealitnyVodicak.sk . Cieľom je zvyšovanie  informovanosti a povedomia, tzv. „realitnej gramotnosti.“  Taktiež sme  napísali a vydali knihu „ Realitná Príručka“ a v publikačnej činnosti sa ďalej nepretržite  angažujeme.
 • Poslaním nášho franchisingu je nepretržite pomáhať našim partnerom a uľahčovať im podnikanie. Poskytovať  im silné zázemie, jedinečný edukačný systém, legislatívnu a právnu podporu, systém riadenia  a manažmentu vrátane geniálneho marketingu.  Inými slovami odovzdávať naše kompletné know-how a tým im poskytnúť  veľkú konkurenčnú výhodu.
 • Najlepšie „miesto pre život“ je pre našich realitných maklérov, zamestnancov a ľudí zainteresovaných v MGM. Našich ľudí vnímame ako našu rodinu. Budujeme také podmienky, aby naši ľudia okrem finančnej stránky boli spokojní aj so svojim životom, kariérou, aby si mohli plniť svoje sny a túžby a boli šťastní. Vytvárame vysoko motivačné prostredie, zabezpečujeme maximálnu podporu, či marketingovú, materiálnu, edukačnú alebo právnu. Poskytujeme zázemie.

   

Publikačná činnosť


Publikovanie popri vzdelávaní patrí k  najdôležitejším pilierom filozofie MGM. Našu publikačnú činnosť rozdeľujeme do dvoch kategóríí a do dnešných dní sme uverejnili niekoľko stoviek článkov, príspevkov a blogov.


 

 • Prvá kategória je orientovaná na širokú verejnsoť a pomáha bežným ľuďom k lepšej orientácii v realitnom svete.
 • Do druhej kategórie patrí odborná verejnosť, ktorú okrem organizovanie workshopov a prednášok edukujeme aj týmto smerom. Články majú poradenský charakter a vysokú pridanú hodnotu, nakoľko vychádzajú z dlhoročnej praxe.  Víziou MGM je aj takýmto spôsobom profesionalizovať realitný trh.
 • Naše články, blogy a názory sú uverejňované v rôznych médiách a printoch, napr. Forbes,Trend, Hospodárske noviny, SME, magazín Nehnutelnosti, mesačník Reality.sk, a mnohých ďlaších.
 • Taktiež sme vydali vlastnú knihu REALITNÁ PRÍRUČKA a aktuálne články vrátane archívu nájdete v našom BLOGU.